دسته‌بندی نشده

گزیده مقررات آسانسورهای الکتریکی(بخش چهارم)

گزیده مقررات ایمنی آسانسورهای الکتریکی

۸- طناب فولادی و ایمنی های مکانیکی (ترمز ایمنی-گاورنر-ضربه گیر)

 • طناب های فولادی متصل به کابین و وزنه تعادل باید حتما از جنس فولاد حداقل ۲ رشته مستقل با حداقل قطر ۸ میلی متر باشند و مخصوص آسانسور ساخته باشند.
 • ضریب ایمنی طناب فولادی در صورتی که تعداد طناب های فولادی ۳ رشته یا بیشتر باشند حداقل ۱۲ و در صورتیکه ۲ رشته باشند حداقل ۱۶ می باشد.
 • در آسانسورهایی که انسان ها با آن بالا و پایین می روند در صورتیکه طناب های فولادی آسانسور ۲ رشته باشند وسیله ای الکتریکی در صورت قطع شدن یکی از طناب های فولادی باید آسانسور را متوقف نماید.
 • حداقل نسبت بین قطر فلکه هرزگرد به قطر طناب فولادی ۴۰ می باشد.
 • بارهای وارده می بایستی بصورت یکسان روی کلیه رشته های طناب فولادی توزیع گردد.
 • کلیه فلکه های گیربکس و هرزگرد بایستی دارای مانع خروج طناب فولادی از شیار باشند.
اتصالات طناب های فولادی (سربکسل ها قلاب های سیم بکسل) و اجزای مربوطه
 • باید حداقل ۸۰% کمترین بار گسیختگی سیم بکسل ها را بتواند تحمل کنند.
 • کلیپس (کرپی)ها نیز باید از نوع مناسب به تعداد صحیح برای سربکسل های گوه ای حداقل یک عدد و برای سربکسل از نوع گلابی (گوشواره) حداقل سه عدد باشند و با روش صحیح نصب شوند.
 • پیچ های سربکسل هاباید دو مهره باشند و اشپیل (پین) داشته باشند .حداقل در یک سر اتصال سیم بکسل ها (به کابین یا به وزنه) باید سیستم متعادل کننده کشش پیش بینی شود.
 • اگر برای این کار،از فنر استفاده می شود باید فنرها در حالت تحت فشار قرار داشته باشند.
سیستم محرکه آسانسور

سیستم محرکه آسانسور

در سیستم کششی(Traction) میزان اصطکاک بین طناب های فولادی و شیارها باید در حدی باشد که موارد زیر را پوشش دهد:
 1. بالا رفت کابین در وضعیتی که قاب وزنه تعادل روی ضربه گیرها نشسته است و فلکه اصلی موتور در جهت بالا گردش می کند امکان پذیر نباشد.
 2. در حالت بار کامل کابین و در پایین ترین طبقه چنانچه موتور در جهت بالا گردش کند،سرخوردگی قابل توجهی روی فلکه کشش بوجود نیاید.
 • ترمز ایمنی (پاراشوت) صرفا هنگام پایین آمدن کابین فعال بوده و بوسیله فلکه ها یا قرقره های درگیر با ریل ها که در اثر افزایش سرعت کابین از گاورنر فرمان می گیرد،عمل می کند.
 • ترمز ایمنی (پاراشوت )برای آسانسورهای با سرعت حداکثر یک متر بر ثانیه در انواع لحظه ای با اثر ضربه گیر (INSTANTANOUS WITH BUFFER EFFECT) یا تدریجی (PROGRESSIVE) و برای سرعت های بیشتر از یک متر بر ثانیه و کابین های نمادار حتما از نوع تدریجی (PROGRESSIVE) باشد و برای سرعت های تا ۰/۶۳ متر بر ثانیه می توان از نوع لحظه ای (INSTANTANOUS) استفاده نمود.
 • ترمز ایمنی (پاراشوت) می بایستی ترجیحا در پایین ترین قسمت کابین مستقر شده و پس ازعمل کردن فقط با بالا آوردن کابین آزاد گردد. و پس از آزاد شدن در شرایط کار عادی قرار گیرد.
 • وسیله ای الکتریکی باید قبل از عملکرد کامل ترمز ایمنی یا درست هنگام ایستادن کابین موتور را از کار بیاندازد.این وسیله الکتریکی باید بعد ازقطع شدن بطور خودکار وصل نگردد.
 • بعد از آزادکردن ترمز ایمنی باید یک شخص آموزش دیده آسانسور را به کار عادی باز گرداند.
 • تحریک ترمز ایمنی با وسایل الکتریکی،هیدرولیکی و پنوماتیکی غیر مجاز است.
 • استفاده از فلکه های ترمز ایمنی بعنوان کشف غیر مجاز است.
 • کنترل کننده های مکانیکی سرعت ( گاورنر ) می بایستی متناسب با سرعت نامی آسانسور و رعایت مقررات مربوطه (EN81-9.9) تنظیم و ثابت شده باشد.
سرعت عملکرد گاورنر برای انواع مختلف ترمز ایمنی باید حداقل ۱۱۵% سرعت نامی بوده و از مقادیر زیر بیشتر نباشد:
 1. m/s 8/0 در ترمز ایمنی از نوع لحظه ای به جز نوع غلطکی.
 2. m/s 1 در ترمز ایمنی از نوع غلطکی
 3. m/s 1/5 برای ترمز ایمنی با اثر ضربه گیر و ترمز ایمنی تدریجی که در سرعت های کمتر از m/s 1 استفاده می شود.
 4. ۰/۲۵ +V 1/25 برای ترمز ایمنی تدریجی که در سرعت های بیش از m/s 1 استفاده می شود.
 • طناب فولادی گاورنر می بایستی با قطر حداقل ۶ میلی متر،دارای حداقل ضریب اطمینان ۸ و بسیار انعطاف پذیر باشد.
 • کنترل کننده های سرعت (گاورنر) بایستی دارای وسیله ای الکتریکی باشد که پس از عملکرد تا آزاد نکردن کابین ازحرکت آن جلوگیری نماید.
 • گاورنر و پاراشوت باید پلاک مشخصات داشته باشند، آزمایش و پلمپ شده باشند.
یادآوری:در صورت نداشتن تائیدیه باید هنگام بازرسی آسانسور با روش مطمئن مشابه موارد زیر آزمایش شده و نتیجه آزمایش ثبت شود.
 1. در صورتی که گاورنر دارای شیار دوم جهت آزمایش باشد،عملکرد پاراشوت و گاورنر بوسیله شیار دوم انجام پذیرد.
 2. در صورتی که گاورنر دارای شیار دوم نباشد،عملکرد پاراشوت با فعال نمودن گاورنر بوسیله دست انجام پذیرد.
 3. جهت چرخش صحیح عملکرد گاورنر و جهت عملکرد میکروسوئیچ گاورنر باید کنترل شود و هنگامی که میکروسوئیچ بصورت دستی قطع می شود سیستم محرکه باید متوقف گردد.
 4. آزمایش عملکرد گاورنر و پاراشوت با سرعت معادل سرعت نامی آسانسور با وزنی برابر بار نامی آن انجام شود.
 • آسانسور بایستی دارای ضربه گیرهای کابین و وزنه تعادل و بر روی ستون های (سکوهای) با حداقل نیم متر ارتفاع نصب می شوند و نوع مناسب آنها با توجه به سرعت و ظرفیت آسانسورها انتخاب می شوند.
 • ضربه گیرهای سیار که با کابین و وزنه تعادل در حرکت هستند،بایستی با ستون های (سکوهای) حداقل نیم متر ارتفاع که پایین ترین حد حرکت کابین و وزنه تعادل در (چاهک) تعبیه شده اند تماس حاصل نمایند.
 • در هر صورت هنگام نشستن کابین روی ضربه گیرها بایستی فضای مناسب در چاهک بعنوان جانپناه وجود داشته باشد. ضربه گیرهایی که از نوع ذخیره کننده انرژی (فنری و پلی اورتان Accuulstion type) فقط تا سرعت یک متر بر ثانیه، و نوع ذخیره کننده انرژی با حرکت برگشت رونده باشد.
 • (Accuulstion type with buffered return movement) تا سرعت ۱/۶ متر بر ثانیه ، و نوع مستهلک کننده انرژی (هیدرولیک Dissipation type) برای کلیه سرعت ها استفاده می گردند.

۹-سیستم محرکه آسانسور

 • آسانسور باید مجهز به سیستم ترمزی باشد که در مواقع قطع منبع تغذیه موتور اصلی، و یا قطع مدارهای فرمان ، سیستم محرکه را بصورت خودکار متوقف نماید.
 • سیستم ترمز باید یک ترمز الکترومکانیکی (اصطکاکی) داشته باشد. این ترمز وقتی کابین با سرعت نامی و با بار نامی به علاوه ۲۵% بار نامی در حرکت است باید بتواند به خودی خود موتور را متوقف نماید.
 • سیستم ترمز باید بدون هیچگونه تاخیری پس از قطع مدار باز کننده ترمز، عمل نماید. دیود یا خازنی که بطور مستقیم به ترمینال سیم پیچی ترمز متصل است بعنوان یک وسیله تاخیر دهنده محسوب نمی شود.
 • برای بازنگه داشتن ترمز در حالت کارکرد عادی آسانسور باید جریان اکتریکی دائم برقرار باشد. قطع این جریان باید توسط حداقل دو وسیله الکتریکی مستقل صورت پذیرد.
 • هر آسانسور باید حداقل یک سیستم محرک مخصوص به خود داشته باشد.

طناب فولادی آسانسور

حرکت دادن آسانسور به دو روش مجاز است:
 1. سیستم کششی (By traction) با استفاده از سیم بکسل و فلکه و وزنه تعادل.
 2. سیستم مستقیم (Positive drive) این سیستم چه از نوع وینچی بدون وزنه تعادل و چه از نوع زنجیری فقط برای سرعت های کمتر از ۶۳% متر بر ثانیه مجاز است.
 • فشار کفش های ترمز باید توسط نیروی فنر تامین شود.
 • ترمز باید دارای حداقل دو کفشک بالنت های نسوز باشد که روی دیسک یا استوانه عمل کنند.
 • استفاده از ترمز نواری ممنوع است.
 • وجود چرخ طیار یا وسیله دیگری با سطح صاف برای رساندن کابین در حالت اضطراری تا سر طبقه بصورت دستی ضروریست اگر این چرخ قابل برداشت باشد بایستی دارای میکروسوییچ قطع کنی در سری ایمنی باشد.

 

کارفرمایان و مهندسین مشاور گرامی لطفا قبل از طراحی با مدیر طراحی و مهندسی شرکت ایمن آسانبر لیان تماس حاصل فرماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *