2020-02-24

نمونه سوالات تستی آزمون تکنسین فنی آسانسور-بخش پلکان برقی

در این بخش تعدادی نمونه سوالات پلکان برقی و پیاده روی متحرک از مبحث 15 مقررات ملی ساختمان آورده شده است.
2020-02-11

پاسخ آزمون تکنسین فنی آسانسور-سری سوم

در این قسمت پاسخ سوالات سری سوم تکنسین فنی آسانسور آورده شده است.
2020-02-09

سوالات تستی آزمون تکنسین فنی آسانسور-سری سوم

در این بخش بیش از 50 عدد نمونه سوال تستی آزمون تکنسین فنی آسانسور بعنوان سری سوم آورده شده است.امیدوارم بهره لازم را ببرید.
2020-01-28
پاسخ آزمون تکنسین فنی آسانسور سری دوم

پاسخ سوالات تستی تکنسین فنی آسانسور (سری دوم )

پاسخنامه سوالات آزمون تکنسین فنی آسانسور سری دوم
2020-01-28
پاسخ آزمون تکنسین فنی آسانسور سری اول

پاسخ سوالات تستی تکنسین فنی آسانسور (سری اول )

پاسخنامه سوالات آزمون تکنسین فنی آسانسور سری اول
2020-01-19

سوالات تستی آزمون مدیر فنی آسانسور (سری سوم)

در این بخش 20 نمونه سوال تستی جهت آمادگی آزمون مدیر طراحی و مهندسی آسانسور آورده شده که به شما در آشنایی با سبک طراحی سوالات کمک شایانی می کند.
2020-01-19

حفاظت شده: پاسخ سوالات تستی آزمون مدیر فنی آسانسور (سری سوم)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
2020-01-11

نمونه سوالات تستی تکنسین فنی آسانسور (سری دوم )

در ادامه بخش قبل 30 نمونه سوال تستی دیگر جهت آمادگی آزمون تکنسین فنی آسانسور آورده شده است .
2020-01-10

نمونه سوالات تستی تکنسین فنی آسانسور (سری اول )

در این بخش 30 نمونه سوال تستی جهت آمادگی آزمون تکنسین آسانسور آورده شده که به شما در آشنایی با سبک طراحی سوالات کمک زیادی می کند.