دسته‌بندی نشده

زمان حرکت آسانسور (سرعت و مسافت)

زمان حرکت آسانسور بوشهر لیفت

زمان حرکت آسانسور

زمان حرکت آسانسور در سرعت ها و مسافت های مختلف از جدول زیر به دست می آید. این زمان از شروع حرکت تا توقف متوالی بعدی می باشد که شامل زمان بالا رفتن سرعت تا سرعت نهایی آسانسور، زمان حرکت در سرعت نهایی، پایین آمدن سرعت تا توقف و زمان تنظیم تراز ایستادن آسانسور تا کف طبقه می باشد.

زمان باز و بسته شدن درب های آسانسور با توجه به سیستم وعرض آنها

(۱-۱)

* ۰.۵ ثانیه برای شروع به حرکت آسانسور منظور شده است .

** ضریب تصحیح برای عکس العمل افراد در مقابل آسانسـور و در تماس و برخورد با یکدیگر هنگام ورود و خروج در نظر گرفته شده است.

*** در صورتی که درب ها از نوع ( زود بازشو ) پیش بینی شده باشد ۱ ثانیه از مقادیر داده شده باید کم شود.

زمان کل حرکت

همان گونه در جدول مشاهده می گردد. حداکثر فاصله بین دو توقف ۹.۵ متر در نظر گرفته شده، در صورتی که فاصله بین دو توقف بیشتر باشد میتوان از فرمول زیر برای محاسبه زمان حرکت بین دو توقف استفاده نمود:

زمان کل حرکت

مثال(۱):

فاصله بین دو توقف متوالی آسانسور با سرعت ۱.۵ متر بر ثانیه ۱۰ متر می باشد. زمان حرکت را تعیین کنید:

فاصله بین دو توقف متوالی آسانسور

مثال(۲):

فرض کنید ساختمانی با ۴۰۰ اتاق خواب از نوع متوسط با زمان رفت و برگشت ۱۲۰ ثانیه و زمان انتظار ۶۰ ثانیه داریم .مطلوبست تعداد و ظرفیت آسانسور ساختمان.

ساختمانی با 400 اتاق خواب از نوع متوسط با زمان رفت و برگشت

زمان بین دو توقف متوالی برحسب ثانیه

(۱-۳)

مثال(۳):

فرض کنید ساختمانی ۱۱ طبقه با ۴۰۰ اتاق خواب از نوع متوسط با زمان رفت و برگشت ۱۲۰ ثانیه و زمان انتظار ۶۰ ثانیه داریم، با فرض اینکه آسانسور ۸ نفره و سرعت آن ۱.۵ متر بر ثانیه و درها از نوع تلسکوپی (دو سرعته روی هم بازشو) به عرض ۹۰ سانتی متر باشد. ظرفیت جابجایی آسانسور در ۵ دقیقه بحرانی را حساب کنید:

ساختمانی 11 طبقه با 400 اتاق خواب از نوع متوسط با زمان رفت و برگشت

احتمال توقف از جدول (۲-۱) با توجه برابر ۵.۸ خواهد بود.

احتمال توقف

تقریبا ۲ نفر در طبقات در هر توقف پیاده می شوند.

حال اگر زمان یک پیاده شدن را پیداکرده و در تعداد توقف ضرب نماییم زمان کل پیاده شدن به دست خواهد آمد. برای این منظور از جدول (۴-۱) :

  • زمان سوار و پیاده شدن در طبقه اصلی

زمان سوار و پیاده شدن در طبقه اصلی

چون در هر توقف ۲ نفر پیاده می شوند پس زمان کل پیاده شدن در طبقات به صورت زیر محاسبه می شود:

زمان کل پیاده شدن

  • زمان باز و بسته شدن درها، با توجه به جدول (۱-۱) :

زمان باز و بسته شدن درها

  • زمان حرکت بین دو توقف با توجه به جدول (۳-۱) :

فاصله بین طبقات برابر ۳متر در نظر گرفته می شود

زمان حرکت بین دو توقف

فاصله هر توقف:

فاصله هر توقف

به علت اینکه در جدول عدد ۵.۲ وجود ندارد. بین دو عدد ۴.۶ و ۶.۱ که عبارت است از ۶.۴ و ۷.۴ میان یابی می کنیم که تقریبا عدد ۷ به دست می آید.

زمان رفت از طبقه اول به اخر

  • زمان برگشت از طبقه آخر به طبقه اول

زمان برگشت از طبقه اخر به طبقه اول

معمولا زمان های سوار و پیاده شدن و باز و بسته شدن درها به جز زمانی که آسانسور در حال حرکت است را در یک ضریب ۱۰ تا ۲۰ درصد که به ضریب ناکارابی معروف است، ضرب می نمایند:

زمان های سوار و پیاده شدن و باز و بسته شدن درها

* این آسانسور برای ساختمان مسکونی قابل قبول است ولی برای ساختمان اداری مناسب نیست. (مطابق استاندارد، زمان انتظار مطلوب برای ساختمانهای مسکونی و تجاری به ترتیب ۶۰و۳۰ ثانیه می باشد).

می توان با تعویض در آسانسور با استفاده از آسانسوری با ظرفیت بیشتر. مدت زمان را کاهش داد.

مثال:

در یک ساختمان ۱۱ طبقه که ارتفاع طبقات آن ۳.۶۵ متر می باشد، آسانسورهایی به ظرفیت ۱۶ نفر با سرعت ۲.۵ متر بر ثانیه و درهایی از نوع وسط باز شو به عرض ۱۲۰ سانتی متر پیش بینی شده است. ظرفیت جابه جایی هر یک از آسانسورها در مدت ۵ دقیقه بحرانی را با ازدحام افراد در ورودی ساختمان حساب نمایید.

جدول تعداد توقف های احتمالی

(۱-۲)

پاسخ:

  • اولین قدم برای محاسبه برآورد زمان های توقف خواهد بود. تعداد توقف های احتمالی آسانسور در طبقات از جدول (۲-۱) با توجه به طبقه و ظرفیت آسانسور عدد ۸.۲ توقف به دست می آید.
  • زمان سوار شدن مسافرین در طبقه اصلی برای ۱۶ نفر براساس جدول (۴-۱) برابر ۱۴ ثانیه می باشد.
  • ۲ نفر در توقف کابین پیاده می شوند

2نفر در توقف کابین پیاده می شوند

زمان سوار و پیاده شدن مسافرین

(۱-۴)

توجه: جدول فوق برای درب های به عرض ۱۲۰cm از وسط بازشو تنظیم گردیده است.در جدول فوق ضرایب تصحیحی در ردیف آخر آورده شده است.

  • زمان پیاده شدن نفرات در طبقات بر اساس جدول (۴-۱) برابر ۲ ثانیه می باشد.

زمان پیاده شدن نفرات در طبقات

  • زمان باز و بسته شدن در با توجه به جدول (۱-۱)

زمان باز و بسته شدن در

زمان توقف مجموع زمان های به دست آمده خواهد بود

زمان توقف مجموع زمان های به دست آمده

باید ضریب ناکارایی درها را به عدد بالا اضافه نمود.

اکنون زمان حرکت آسانسور را به دست می آوریم:

طول کل مسیر آسانسور

طول مسیر حرکت

فاصله بین دو توقف با احتساب تعداد توقف های احتمالی

فاصله بین دو توقف با احتساب تعداد توقف های احتمالی

از جدول (۳-۱) زمان حرکت بین دو توقف متوالی با طول مسیر ۴.۴۵ متر برابر ۴.۶ ثانیه خواهد بود بنابراین زمان حرکت رو به بالا:

زمان حرکت رو به بالا

با توجه به اینکه آسانسور در وضعیت جابه جایی بحرانی ورودی قرار دارد در بازگشت بدون توقف مسیر را طی می نماید بنابراین:

زمان برگشت

کل زمان حرکت رفت و برگشت آسانسور برابر خواهد بود با:

کل زمان حرکت رفت و برگشت آسانسور

بنابراین:

*آسانسور ۱۶ نفره قادر خواهد بود در این ساختمان ۳۴ مسافر را در مدت ۵ دقیقه بحرانی جابجایی نماید.

نکته

برای ساختمان های مسکونی، هتل، بیمارستان ها، خانه سالمندان و از این قبیل ساختمان ها ترافیک را دو طرفه در نظر می گیرند. در حل مسائل نکته مهم اینجاست که باید ظرفیت آسانسور را نصف نمود. اگر ظرفیت آسانسور ۸ نفر باشد فرض می کنیم که ۴ نفر رو به بالا و ۴ نفر رو به پایین حرکت می کنند.

مثلاً:

برای یک آسانسور ۸ نفره با سرعت ۱.۵ متر بر ثانیه خواهیم داشت :

از جدول تعداد توقف در بالا رفتن:

S=3.4

تعداد توقف در پایین آمدن (۷۰ درصد زمان بالا رفتن در نظر میگیرند):

S=2.5

تعداد پیاده شدن

تعداد سوار شدن

در لابی همان ۸ نفر را در نظر می گیریم که زمان سوار یا پیاده شدن برابر ۸ ثانیه می باشد.

کارفرمایان و مهندسین مشاور گرامی لطفا قبل از طراحی با مدیر طراحی و مهندسی شرکت ایمن آسانبر لیان تماس حاصل فرماید.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *