اخبار آسانسور

نمونه سوالات تستی تکنسین فنی آسانسور (۲)

نمونه سوالات آزمون تکنسین فنی آسانسور در ادامه مطلب برای شما آورده شده است.امیدوارم بهره لازم را از این نمونه سوالات ببرید.

.

.

۳۱ . محدوده عملکرد مگنت یا کمان در باز کن حداکثر

۲۰ -+

۱۰ -+

۱۵ -+

۲۵ -+

.

۳۲ . فاصله بین لته ها از یکدیگر و همچنین از پنل کابین و فریم در طبقات چقدر باید باشد؟

a ) حداقل ۶mm

b ) حداکثر ۶mm

c ) حداقل ۷mm

d ) حداکثر ۸mm

.

۳۳ . برای نمراتور تک رقم با نشانگر منفی _جهت های بالا و پایین_شستی های احضار چه تعداد سیم به ترمینال ها بسته

میشود؟

۷ ۲ ۳

۸ ۲ ۳

۸ ۳ ۳

۹ ۳ ۳

.

۳۴ در صورتی که پارامتر تزریق جریان dc درایو تنظیم نشود چه حالتی پیش می آید؟

a ) موتور حرکت برگشتی دارد) roll back )

b ) باعث شوک میشود

c ) مورد الف و ب

d ) هیچکدام

.

۳۵ . پس از اولین اتصال جریان برق به موتور اگر جهت حرکت موتور مطابق با جهت دستور تابلوفرمان نباشد باید:

a ) جابجایی دو سیم از سه فاز موتور در خروجی تابلو فرمان

b ) جابجایی دو سیم از سه فاز تابلو سه فاز

c ) جابجایی یک سیم فاز با نول

d ) جابجایی یک سیم فاز با ارت

.

۳۶ . در آسانسورهای با کابین هم بدون درب و هم با درب ، کنتاکت فتوسل در چه مداری قرار میگیرد؟

a ) مدار ایمنی-مدار برد فرمان

b ) مدار برد فرمان-مدار ایمنی

c ) هر دو مدار ایمنی

d ) هر دو مدار برد فرمان

.

۳۷ . قبل از اتصال جریان برق برای اولین بار به تجهیزات برقی چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟

a ) اطمینان از اتصال سیم های ارت (تابلو ، موتور و ….)

b ) اتصال صحیح با سر سیم و کابلشو

c ) اطمینان از شل نبودن سیم ها در ترمینال ها

d ) همه موارد

.

۳۸ . کدام جمله صحیح نمی باشد؟

a ) با قطع کلید برق اصلی (۱ و ۰) نباید روشنایی چاه و موتورخانه و کابین قطع شود

b ) استپ چاهک به صورت موازی در مدار قرار میگیرد

c ) در موتورخانه و دریچه بازدید باید به سمت بیرون باز شود

d ) شستی DO با کنتاکت همیشه بسته ( NC ) برای باز کردن در کابین وقتی در حال بسته شدن است میباشد .

۳۹ . کدام جمله صحیح نیست؟

a ) برای رها کردن پاراشوت از ریلها لازم است کابین به سمت بالا حرکت کند در صورتیکه پاراشوت در جهت پایین عمل

کرده باشد.

b ) علت حرکت منقطع کابین به دلیل خرابی سیستم گیربکس است.

c ) در هر آسانسور بایستی در صورت قطع برق ، آلارم و چراغ اضطراری فعال شود.

d ) فاصله کف چاهک تا سطح اولیه طبقه را بالاسری ( OVERHEAD ) می نامند.

.

۴۰ . کلیدهای جعبه ریوزیون عبارتند از :

a ) کلید حرکت در جهت بالا- کلید حرکت در جهت پایین –کلید توقف-کلید رویزیون

b ) کلید حرکت در جهت بالا- کلید حرکت در جهت پایین –کلید رویزیون-شالتر حد بالا

c ) کلید شالتر حد پایین- کلید حرکت در جهت پایین –کلید حرکت در جهت بالا

d ) کلید شالتر حد بالا – کلید حرکت در جهت بالا- کلید حرکت در جهت پایین – کلید رویزیون

.

۴۱ . از بافرهای هیدرولیک معمولا” درچه آسانسورهایی استفاده می شود؟

a ) از سرعت ۶ / ۱ متر بر ثانیه به بالا

b ) از سرعت ۵ / ۲ متر بر ثانیه به بالا

c ) از ظرفیت ۳ تن به بالا

d ) هیچکدام

.

۴۲ . کدام جمله در خصوص کلید D.O و D.C صحیح نمی باشد؟

a ) با فشار دادن کلید D.C اگر درب کابین در حال بسته شدن باشد ، باز می شود.

b ) با فشار دادن کلید D.O اگر درب کابین باز باشد تا زمانی ک کلید فشار داده شده است در باز می ماند.

c ) در صورت توقف کابین در سر طبقه با فشار دادن کلید D.C درب بدون هیچ توقفی بسته می شود.

d ) به محض برداشتن فشار از روی کلید D.C و فشار روی کلید D.O درب کابین باز می ماند.

.

۴۳ . کدام گزینه در خصوص آخرین لیمیت سوئیچ صحیح است؟

a ) زمانی به کار می افتد که کابین به انتهای مسیر می رسد.

b ) زمانی به کار می افتد که سایر سیستم های کنترل کننده از کار بیفتند.

c ) برای فلکه سیم بکسل آسانسور مورد نیاز نیست.

d ) لیمیت سوئیچ ها در هر طبقه قرار دارند.

.

۴۴ . هنگام تعویض فیوزها کدامیک از موارد زیر قابل قبول و پسندیده است؟

a ) پل زدن یا اتصال دادن

b ) در صورت امکان استفاده از فیوزهای با آمپر بالا

c ) جایگزین کردن فیوزی از نوع متفاوت

d ) هیچکدام

.

۴۵ . همه مدار ها را جریان دار تلقی کنید تا زمانی که:

a ) Jumper Out

b ) قفل شود.

c ) تست ها خلاف این موضوع را ثابت کنند.

d ) بتوانید از روی یک زیر پایی لاستیکی استفاده کنید.

۴۶ . کدامیک از مدارهای زیر ممکن است حتی بعداز قطع شدن کلید جریان خط اصلی ، انرژی الکتریکی داشته باشند؟

a ) شستیهای طبقات

b ) روشنایی دایمی

c ) تهویه

d ) هیچکدام

.

۴۷ . نمودار سیم کشی که در موتور خانه آسانسور نصب می شود لازم است:

a ) کل سیم کشی برق ساختمان را که به طبقات آسانسوری مرتبط است را با جزئیات نشان داد.

b ) مدار الکتریکی وسایل حفاظتی و مدار عملکردی حساس و مهم را با جزئیات نشان داد.

c ) تمام سیم کشی های مربوط به کنترل کننده ها و انتخاب گرهای آسانسور نشان داده شود.

d ) تمام سیم کشی های تلفن کابین آسانسور نشان داده شود.

.

۴۸ . حداقل ارتفاع شستی های احضار کابین در طبقات از کف چه مقدار است؟

۹۰ سانتی متر

۱۰۵ سانتی متر

۶۰ سانتی متر

۱۵۰ سانتی متر

.

۴۹ . کدام وسیله است که به هنگام گرم شدن موتور از آن محافظت می کند؟

a ) فن اتوماتیک

b ) بردهای خنک کننده

c ) ترمیستورها ( P.T.C )

d ) رئوستا

.

۵۰ . چه تعداد از میکروسوئیچ حد نهایی در یک چاه آسانسور بکار می رود؟

a ) 1

b ) 2

c ) 3

d ) 4

.

۵۱ . کدام نوع از چراغ های داخل کابین بیشترین روشنایی با کمترین هزینه را دارد؟

a ) چراغ هالوژن

b ) لامپ رشته ای

c ) فلورسنت

d ) همه موارد فوق

.

۵۲ . انواع مگنت باز کن شامل……………

a ) برقی (مغناطیسی) و مکانیکی

b ) برقی و هیدرولیک

c ) پنوماتیک و هیدرولیک

d ) هیچکدام

.

۵۳ . ارتفاع قسمت عمودی صفحه محافظ پا(سینی زیر کابین) حداقل…………………… می باشد.

۷۰ سانتی متر

۷۵ سانتی متر

۸۰ سانتی متر

d ) هیچکدام

.

۵۴ . قطر سیم های مدار ایمنی حداقل چقدر باید باشد؟

۵ / ۰ میلی متر

۱ میلی متر

۷۵ / ۰ میلی متر

۵ / ۲ میلی متر

.

۵۵ . در یک آسانسور نیمه اتوماتیک ترتیب ایجاد سری این دربها کدام صحیح می باشد؟

a ) اول کنتاکت درب طبقه بعد کنتاکت درب داخل بعد قفل درب طبقه

b ) اول کنتاکت درب طبقه بعد قفل درب طبقه بعد کنتاکت درب کابین

c ) اول قفل درب طبقه بعد کنتاکت درب داخل بعد کنتاکت درب طبقه

d ) هیچکدام

.

۵۶ . از موارد زیر کدام جزء تجهیزات سری استپ نیست؟

a ) کنتاکت فلکه گاورنر موتورخانه

b ) کنتاکت سوئیچ پاراشوت

c ) کنتاکت D.O

d ) کنتاکت درب کابین

.

۵۷ . برق DC یا مستقیم در کدام یک از قسمت های زیر کاربرد ندارد؟

a ) بوبین ترمز

b ) سری ایمنی

c ) تغذیه شاسی های احضار و نشانگر

d ) مگنت در ب باز کن

.

۵۷ . در آسانسور های با سرعت ۶ / ۱ متر بر ثانیه چه نوع ضربه گیرهایی مورد استفاده قرار می گیرد؟

a ) فنری

b ) هیدرولیکی

c ) لاستیکی

d ) پلی اورتان

.

۵۸ . در تابلو های کنترل جهت جلوگیری از حرکت معکوس موتور در هنگام قطع برق شبکه شهری از چه قطعه ای استفاده

می شود؟

a ) کنترل بار

b ) کنترل فاز

c ) کنترل جریان

d ) فیوز مینیاتوری

.

۵۹ . اعمال کدامیک از ورودیهای زیر بصورت سریال به تابلو فرمان غیر مجاز است ؟

a ) ورودی عملکرد میکرو سویچ استوپ رویزیون

b ) ورودی عملکرد سنسور ایست سر طبقه

c ) ورودی عملکرد سویچ اورلود

d ) ورودی عملکرد سون سگمنت

.

۶۰ . روشنایی داخل کابین ( نور و فن تهویه ) از کجا کنترل ( روشن و خاموش ) میگردد :

a ) لابی ساختمان

b ) داخل کابین

c ) موتورخانه

d ) هر ۳ مورد میتواند باشد.

.

.

جهت مشاهده پاسخنامه سوالات این سری سوالات کلیک کنید

نوشته های مرتبط

1 فکر در مورد “ نمونه سوالات تستی تکنسین فنی آسانسور (۲)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *