دسته‌بندی نشده

محاسبه نیروی واردبر کف چاهک آسانسور

محاسبات چاهک آسانسور

طراحی و محاسبات مربوط به چاهک آسانسور یکی از مراحلی است که بایستی توجه ویژه ای به آن داشت زیرا در بسیاری مواقع دیده شده عدم توجه به مقاوم سازی کف چاهک مشکلات زیادی را بوجود آورده مانند نشست کردن و ترک خوردن کف چاه به دلیل استفاده از مصالح نامرغوب و دارای خاک زیاد لذا ناظرین محترم بایستی در هنگام بتن ریزی کف نظارت مستقیم داشته باشند.

طبق آیین نامه بایستی کلیه نیروی های وارده به سازه بر اثر آسانسور برای لحاظ نمودن ضربه های دینامیکی ۱۰۰% افزایش یابد. البته این بار نسبت به بقیه بارهای وارد بر سازه زیاد نیست. میزان بار زنده برابر ۴۰۰ و میزان بار مرده توسط مشخصات فنی شرکت سازنده مشخص میشود که میتوان بصورت عمومی برای ساختمانهای ۵ طبقه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلو در نظر گرفت و این بارها به نبشی ها و از آنجا به چاله آسانسور انتقال پیدا میکنند و در نهایت بار آسانسور را باید تنها به صورت ۴ بار متمرکز به ستون های دور باکس آسانسور (نبشی ها) در طبقه آخر (خرپشته) اعمال نمود.

نیروی وارد بر کف چاهک آسانسور از طریق ریل کابین

F = 9.81*W+9.81*(P+Q)

وزن واحد طول ریل کابین *W = L

 

سوال : طول ریل کابین در یک طرف = L = 21 m ، طول کل ریل L = 24 m

وزن واحد طول ریل = ۲۱*۷.۴۷ = ۱۷۹.۲۸ Kg

F = 9.81(179.28)+9.81(435+450)=10642.8 N =10.6428 kN

نیروهای وارد بر کف چاله آسانسور

نیروهای وارد بر کف چاله آسانسور

نیروی وارده توسط ضربه گیر کابین

F = 4*9.81(P+Q) = 40(435+300) =29.4 KN

 

نیروی وارده توسط ضربه گیر وزنه

F = 4*9.81(P+q*Q) = 40(585) =23.4 KN

 

 

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *