اخبار آسانسور

سوالات تستی آزمون مدیر فنی آسانسور (۳)

نمونه سوالات آزمون مدیر فنی آسانسور(مدیر طراحی و مهندسی) برای شما آورده شده است.امیدوارم بهره لازم را از این نمونه سوالات ببرید.

.

۱ . مشتری یک شرکت نصب آسانسور کیست؟
a ) خریدار آسانسور
b ) سازندگان ساختمان
c ) شرکت بازرسی
d ) ساکنین ساختمانی که از آسانسور نصب شده پس از اتمام استفاده میکنند

۲ . ماموریت یک شرکت بازرسی فنی دارای مجوز بازرسی آسانسور از سازمان استاندارد چیست؟
a ) دریافت وجه از متقاضیان بازرسی آسانسور
b ) همکاری جهت اخذ سریع تر پایان کار ساختمان
c ) ایجاد ایمنی لازم برای استفاده از آسانسور
d ) بازرسی کردن آسانسور طبق درخواست نصاب آسانسور

۳ . یک شرکت نصب آسانسور قصد دارد برای کیفیت بالاتر کارخود استاندارد شرکتی تدوین کند، کدامیک از موارد زیر نمی
تواند برای چاه آسانسور در استاندارد درون شرکتی تدوین شود؟
a ) حداکثر فاصله چراغ تونلی از کف چاه ۰/۴۵ مترباشد
b ) حداقل ارتفاع سکوهای ۰/۵۵ مترباشد
c ) حداکثر فاصله روشنایی چاه درمیان ۳ متر باشد
d ) حداقل امتداد ریل از اخرین قطعه پس از فشرده شدن ضربه گیروزنه ۲v0/1+0/025

۴ . کدام پوشش دیواره چاه در استاندارد عنوان نشده است؟
a ) بدون روزنه
b ) قابل اشتعال
c ) پوشش گچی رنگ شده
d ) دارای پایداری مکانیکی

۵ . حداکثر فاصله چراغ تونلی از سقف چاه و کف چاهک چقدر است؟
 6 / 0 متر
 5 / 0 متر
c ) حدی روشنایی کف و سقف چاه را تامین کند
d ) بالاتر از آخرین نقطه حرکت و پایین تر از آخرین نقطه حرکت کابین باشد

۶ . کدام مورد چاهک آسانسور را غیراستاندارد می کند؟
a ) وجود وسایل غیر مرتبط با آسانسور در چاهک
b ) وجود کلید توقف با علایم
c ) داشتن کف تقریبا صاف و هموار
d ) وجود پریز در چاهک

۷ . حداقل ارتفاع فضای بالا سری چاه (اورهد) چقدر باید باشد؟
 8 / 3 متر
 7 / 3 متر
c ) داشتن شرایط چهارگانه استاندارد پس از فشرده شدن ضربه گیر وزنه
d ) تامین سه شرط از شرایط چهارگانه پس از فشرده شدن ضربه گیر وزنه

۸ . کابین آسانسور با سرعت ۱ متر بر ثانیه به ارتفاع ۲/۲۵ متر و یوک ۰/۴۵ متر نصب شده و فاصله ضربه گیر وزنه از قاب
۰/۲ متر است در صورتیکه میزان فشردگی ضربه گیر ۰/۱۳۵ متر باشد، حداقل اورهد این آسانسور برحسب متر چقدر
است؟

 8 / 3 متر
۳/۶۲
 335 / 2
۷۳۵ / ۲

۹ . در سئوال قبلی اگر جعبه ریوزیون ۰/۴۵ متر بالاتر از یوک باشد، حداقل ارتفاع فضای بالاسری (اورهد) چقدر می شود؟
 82 / 3
 8 / 3
۳/۶۲
۷ / ۳

۱۰ . در سئوال قبلی اگر ارتفاع کفشک نصب شده روی یوک ۰/۱۵ متر و روی آن روغن دان ۸۰ میلی متر نصب شده باشد،
حداقل امتداد ریل از روی سقف بر حسب مترچقدر باید باشد؟
 1/1
۱/۱۵
۰/۸۳۵
 135 / 0

۱۱ . حداقل ارتفاع فضای بالا سری (اورهد) کابین چقدر باید باشد؟
 8 / 3 متر
 7 / 3 متر
c ) داشتن شرایط چهارگانه استاندارد پس از فشرده شدن ضربه گیر وزنه
d ) تامین سه شرط از شرایط چهارگانه پس از فشرده شدن ضربه گیر وزنه

۱۲ . فرو رفتگی و برجستگی درب طبقات حداکثرچقدر مجاز است؟
 3 میلی متر
 2 میلی متر
 6 میلی
 5 میلی متر

۱۳ . حداکثر فضای مجاز باز درب و چارچوپ ها چقدر است؟
 5 میلی متر
 6 میلی متر
 3 میلی متر
 10 میلی متر

۱۴ . کدام مورد خارج از فضای آسانسور جز الزامات آسانسور است؟
a ) به طور کلی استاندارد با فضاهای خارج آن کار ندارد
b ) روشنایی جلوی درب طبقات
c ) رعایت هم سطح جلوی درب طبقات و کف طبقات
d ) گزینه ب و ج

۱۵ . حداقل روشنایی جلوی درب طبقات آسانسور باید چند لوکس باشد؟
a ) روشنایی مناسب تامین شود
b ) شبها ۲۰۰ لوکس شود
۵۰ لوکس
d ) ارتباطی به استاندارد آسانسور ندارد

۱۶ . حداقل ارتفاع درب طبقات چقدر باید باشد؟
 190 سانتیمتر
 195 سانتی متر
 180 متر
 200 متر

۱۷ . پس از اعمال نیروی عمودی ۳۰۰ نیوتن در مساحت ۵ سانتی متر به درب اسانسور کدام اتفاق نباید بیفتد؟
a ) عدم تغییر شکل دائم
b ) درب می تواند تا ۱۵ میلی متر فرورفتگی پیدا کند
c ) بدون تغییر شکل الاستیک تا ۱۵ میلی متر مقاومت کند
d ) بعد از اعمال چنین عملکرد درب مختل نشود

۱۸ . حداقل زبانه قفل کننده درب جهت درگیری با لنگه درب جهت انجام حرکت کابین چقدر است؟
a ) 6mm
b ) 5mm
c ) 7mm
d ) 3mm

۱۹ . درصورتیکه زمان بسته درب کابین آسانسور با درب طبقه لولایی ۳ثانیه و عرض درب ۹ / ۰ متر، حداکثر جرم درب چقدر
می تواند باشد؟
 33 / 133 کیلوگرم
 22 / 222 کیلوگرم
 90 کیلوگرم
 66 / 66 کیلوگرم

۲۰ . حداکثر انرژی جنبشی بسته شدن درب های کابین در آسانسور با دربهای اتوماتیک ولولایی به ترتیب چند ژول است؟
 10 و ۱۰
 6 و ۱۰
 6 و ۶
 10 و ۶

.

ما رو از نقطه نظرات خودتون بی بهره نذارید .در ضمن لایک فراموش نشه 🙂

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *