دسته‌بندی نشده

آماده سازی چاه آسانسور

فنداسیون چاهک آسانسور

جهت جلوگیری از هدر رفتن زمان در پروسه طراحی و انتخاب آسانسور و هزینه های زیاد رعایت نکات ذیل از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و چنانچه سازندگان ساختمان در طول عملیات طراحی و اجرا به نکات قید شده توجه نمایند از مزایای آن بهره مند خواهند شد:

مرحله۱) آماده سازی کف چاله آسانسور:

 • جهت نصب آسانسور ارتفاع مورد نیاز از کف چاله تا سطح کف سازی شده اولین توقف آسانسور قبل از بتون ریزی کف چاله حداقل باید ۱۸۰ cm باشد.
 • در زمان بتون ریزی کف چاله با عنایت به نقشه سکوهای ضربه گیر زیر کابین و زیر قاب وزنه تعادل cm 10 بتون مگر و cm 30 آرماتوربندی و بتون ریزی می شود و ارتفاع باقیمانده نباید کمتر از cm 140 شود. جهت اجرای سکوهای ضربه گیر طبق نقشه های اجرای آرماتورهای انتظار جهت سکوهای ضربه گیر در فونداسیون مذکور پیش بینی می شود.
نکته مهم

در این مرحله پیش بینی چاه ارت ضروری است. جهت چاه ارت (Earth) تا رسیدن به رطوبت لازم زمینی، و وصل کردن سیم مربوطه، می توان از چاه اصلی ساختمان جهت ایجاد چاه ارت استفاده نمود و چنانچه این چاه پیش بینی نشده است، در محل مناسب و نزدیک به آسانسور چاهی به عمق حداقل ۳/۸ متر ایجاد کرد تا به رطوبت زمینی رسید سپس مواد ذیل را

 1. نمک
 2. زغال
 3. پتاسیم
 4. سیم مسی بدون روکش به متراژ مناسب جهت محل مورد انتقال
 5. میله مسی یا صفحه مسی ( در بازار به صورت یک مجموعه وجود دارد)

طبق دستورالعمل در چاه حفر شده قرار داده و روی آن را می پوشانیم.

کف چاله آسانسور

کف چاله آسانسور

مرحله ۲) تهیه نقشه آسانسور :

چناچه ساختمان در حال احداث می باشد و دسترسی دقیق به ابعاد مورد نیاز چاهک میسر نباشد، نقشه های زیر لازم است: ۱- پلان تیپ طبقات شامل پارکینگ – زیر زمین – همکف و طبقات در محل نصب آسانسور ۲- مقطع از چاهک آسانسور با ذکر اندازه های کامل از کف چاله آسانسور تا زیر سقف موتورخانه ۳- پلان پشت بام ساختمان در محدوده چاهک آسانسور به منظور بررسی تأسیسات و تجهیزات احتمالی موجود در اطراف چاهک به شرکت طرف قرارداد ارائه شود.

نقشه چاه آسانسور

نقشه چاه آسانسور

مرحله ۳) بتن ریزی کف چاهک:

همانطوریکه در مرحله ۱ اشاره شده پس از تکمیل مدارک مورد نیاز (در مرحله ۲) با توجه به شرایط ساختمان و نوع آسانسور طرح اجرایی بتون ریزی کف چاهک به شرح ذیل به کارفرما ارائه خواهد شد

 1. بتون مگر ۱۰ سانتیمتر
 2. بتون آرمه کف و آرماتور بندی ۳۰ سانتیمتر
بیس پلیت کف چاله آسانسور

بیس پلیت کف چاله آسانسور

  1. بیس پلیت چاهک آسانسور

مرحله ۴ ) عملیات آهن کشی( سازه فلزی) چاه آسانسور:

آهن کشی عبارت است از سازه فلزی در داخل چاه آسانسور جهت استقرار براکت های مورد نیاز ریل های کابین و ریل های وزنه بر اساس نقشه طراحی شده توسط فروشنده آسانسور که بشرح زیر می باشد:

 1. تهیه نقشه اجرایی آهن کشی کامل چاهک
 2. تهیه لیست آهم آلات مورد نیاز
 3. نصب داربست فلزی مناسب جهت اجرای آهن کشی
 4. انجام آهن کشی با نظارت نماینده فنی شرکت فروشنده یا دستگاه نظارت ساختمان
 5. اجرای ضد زنگ آهن آلات پس از صدور گواهی انجام کار آهن کشی

مرحله ۵ )دیوارکشی اطراف چاه آسانسور (در صورتیکه قبل از آهن کشن انجام نشده باشد)

الف:

سه طرف چاهک (سمت راست – روبرو – سمت چپ) می بایستی بوسیله دیوارکشی از کف تمام شده اولین توقف تا اطاقک موتورخانه بر روی پشت بام اجرا گردد.

ممکن است دیوارکشی با یکی از روش های زیر برحسب شرایط ساختمان انجام پذیرد:
 1. ورق کشی: که به تناسب فضا از ورق های فلزی _ یا پانل های گچی(کناف مخصوص نوع استفاده می شود
 2. رابتیس بندی: با استفاده از تورهای فلزی مخصوص و اندود کاری روی آن
 3. آجر کشی : انجام اندود دیوار از طرف داخل چاهک بوسیله سیمان – یا خاک و گچ
ب:

اگر عملیات کلاف بندی آهن کشی در پشت ستونها و در داخل دیوار قرار می گیرد می بایستی در محل نصب براکت ها بر روی کلافهای افقی فضای خالی مناسب پیش بینی شود تا از تخریب بعدی جلوگیری شود.

جهت اجرای مناسب مورد فوق بر اساس نقشه های درب و ریل که توسط فروشنده آسانسور تهیه می شود امکان پذیر خواهد بود. در این مرحله اجرای روشنایی داخل چاهک طبق دستورالعمل مربوطه باید انجام شود.

دیوارکشی چاه آسانسور

دیوارکشی چاه آسانسور

دیوار کناف برای چاه آسانسور

دیوار کناف برای چاه آسانسور

مرحله ۶)ایجاد موتورخانه آسانسور:

 1. اطاق موتورخانه بر حسب ابعاد و نقشه اجرایی فروشنده اجرا می گردد و رعایت ابعاد و اندازه های زیر الزامی است:
 2. ارتفاع از روی کف تمام شده آخرین توقف تا زیر سقف اطاق موتورخانه حداقل نباید کمتر از ۶ متر باشد.
 3. اطاق موتورخانه باید درب با عرض ورودی حداقل ۸۰cm داشته باشد. ۳- اطاق موتورخانه باید دارای پنجره توردار جهت تهویه طبیعی باشد.
 4. نصب هواکش مناسب در موتورخانه (حداقل با فن ۲۵۰ CFM ) شماره ۵- نصب قلاب فلزی در بالای چاهک آسانسور روی سقف موتورخانه مناسب برای حداقل ۱۵۰۰ kg وزن
 5. فضای موتورخانه همیشه باید دمای مناسب داشته باشد (بین ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد)
 6. نصب کپسول آتش نشانی
 7. نصب تابلو برق سه فاز طبق مشخصات مورد تأیید شرکت فروشنده آسانسور در موتورخانه
 8. اجرای کابل کشی برق سه فاز تا موتورخانه جهت نصب به تابلو برق سه فاز
 9. چنانچه دو آسانسور در کنار هم قرار دارند باید دریچه ای (Trap Door)به ابعاد حداقل ۸۰×۱۰۰ cm در سقف موتورخانه (بالای فضای مقابل درب ورودی آسانسور در طبقه آخر) تعبیه گردد.
 10. زیر سقف چاهک در موتورخانه آسانسورهای دوبله دریچه ای به ابعاد ۶۰۰×۵۰۰cm برای هر آسانسور تعبیه گردد.
موتورخانه آسانسور

موتورخانه آسانسور

مرحله ۷) دورچینی درب طبقات:

بعد از اتمام نصب ریل و درب و کنترل نهایی عملیات توسط عوامل فنی و تأیید آن باید موارد ذیل انجام شود:

اجرای دیوار چینی دور درب ها بوسیله آجر یا بلوک یا پوشش های فلزی

پوشش به هر صورتیکه انجام می شود نبایستی از لبه داخلی درب ها در سمت چاهک تجاوز نماید و حداقل باید با لبه چهارچوب درب ها همسطح باشد.

مرحله اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز:

همانطوریکه در بند ۸و۹ مرحله ۶ آمده است اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز از اولویت خاصی برخوردار می باشد و لذا به شرح ذیل باید اقدام گردد:

 1. نصب کابل برق سه فاز از محل نصب کنتور تا موتورخانه آسانسور
 2. نصب سیم ارت (Earth)

چنانچه فاصله کنتور تا محل نصب تابلو برق سه فاز بیش از اندازه های استاندارد می باشد باید تغییرات در سایز کابل محاسبه شده لحاظ گردد.

*در فاصله های استاندارد از کابل ۵×۱۶ mm برای آسانسورهای ۸ و ۱۳ نفره و از کابل ۵×۱۰ mm جهت آسانسورهای ۴و۶ نفره استفاده می گردد.

تجهیزات لازم که باید در تابلو برق سه فاز تعبیه گردد.
 1. سه عدد فیوز۲۵ A برای آسانسورهای ۴و۶ نفره
 2. سه عدد فیوز ۵۰ A برای آسانسورهای ۸و۱۳ نفره و باری
 3. کلید گردان قفل دار ۶۳ آمپر
 4. سه عدد چراغ سیگنال
 5. نصب پریز و فیوز مینیاتوری جهت روشنایی موتورخانه – روشنایی داخل چاهک و فن موتورخانه
 6. تعبیه ترموستات جهت تنظیم دمای موتورخانه و فن

مرحله ۸) بتن ریزی سقف چاه آسانسور:

بعد از اتمام عملیات نصب درب و ریل و صدور تأییدیه عملیات توسط فروشنده آسانسور باید طبق مشخصات فنی محل نصب ریل ها نسبت به اجرای قالب گذاری آرماتور بندی و بتون ریزی اقدام گردد.

زمان لازم جهت استحکام بتون حدود ۱۵ روز می باشد.

ضمناً مقدار نیروی وارده به سقف بتونی چاهک آسانسور (نیروی دینامیکی Dynamic ) بشرح زیر می باشد:
 • آسانسور ۴ نفره حدود ۳۰۰۰ کیلوگرم
 • آسانسور ۶ نفره حدود ۳۲۰۰ کیلوگرم
 • آسانسور ۸ نفره حدود ۳۸۵۰ کیلوگرم
 • آسانسور ۱۵ نفره حدود ۶۲۰۰ کیلوگرم
نکته مهم

رعایت موارد ایمنی در تمامی دوره نصب آسانسور به جهت وجود پرتگاه در مقابل فضای درب های آسانسور نصب حفاظ ایمنی مقابل درب ها و فضاهایی که حالت پرتگاه دارند الزامی است و باید با نصب تابلوهای احتیاط و هشدار از بروز هر گونه حادثه ای جلوگیری نمود.

جانمایی سوراخ های دال بتنی با توجه به بازشو درب طبقات

جانمایی سوراخ های دال بتنی با توجه به بازشو درب طبقات

آرماتوربندی سقف چاه آسانسور

آرماتوربندی سقف چاه آسانسور

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *