شرکت ایمن آسانبر لیان(سهامی خاص) با نام تجاری بوشهر لیفت به شماره ثبت ۹۹۵۹ ارائه دهنده خدمات مشاوره ، طراحی ، فروش ، نصب ، نگهداری و آموزش آسانسور و پله برقی است .این شرکت فعالیت های حرفه ای و متعهدانه خود را با رعایت استانداردهای ایران ۶۳۰۳ وEN81 اروپا ، مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان ، با در نظر گرفتن ابعاد کیفیت، ایمنی در جهت تحقق اهداف ذیل دنبال می کند :

خط مشی و اهداف سیستم مدیریت کیفیت شرکت ایمن آسانبر لیان-بوشهرلیفت